Make your own free website on Tripod.com

Aanschaffen en houden

Rashonden zijn duur, maar de aanschaffingsprijs maakt toch de geringste kosten uit want, of het al of niet een raszuivere hond betreft, de lopende kosten zijn aanzienlijk hoger. De liefde voor de hond en niet de stamboom, vereist dat hem alles geboden wordt om zijn hondeleven gelukkig en tevreden te doen zijn.

Het fokken van rashonden is duur. Lage prijzen zijn meestal te wijten aan onvoldoende voeding en verzorging en weinig belangstelling voor juist fokken, ten slotte lonen zij niet.

U hebt echter besloten, een rashond te verwerven en u hebt er zich een bepaalde voorstelling van gemaakt, hoe de hond er uit moet zien en hoe hij zich gedragen zal. Uitsluitend een met zorg gefokte hond biedt u de kans, dat uw verwachtingen in vervulling zullen gaan. Er bestaat nauwelijks een aankoop die zoveel verandering in het gehele gezin teweeg brengt als het aanschaffen van een hond, - en toch wordt zelden een koop zo gedachteloos gesloten. Honden zijn geen cadeau-artikel; zij zijn ook niet bedoeld om de status van de eigenaar te bevorderen. Honden leven 10 tot 15 jaar, men kan ze niet eenvoudig weer afstoten als ze lastig worden. Honden zijn gezinsleden, met alle gevolgen van dien.

Hebt u plaats en tijd om een hond zo te houden, dat hij een echte vriend voor u kan zijn? Bent u bereid, dagelijks meerdere malen bij ieder weer met hem uit te gaan? Kunt u het zich veroorloven, rekeningen van de dierenarts te betalen? Hebt u tijd, bij de langharige rassen - vooral bij de Bobtail - de vacht regelmatig grondig te verzorgen? Kunt u uw hond zo veel beweging geven als waar hij als herdershond inderdaad behoefte aan heeft? Is het vakantieprobleem opgelost?

Al deze vragen moet u met een oprecht 'ja' kunnen beantwoorden, alvorens u verdere stappen onderneemt.

Woont u in een huurwoning, stelt u er zich dan eerst bij de huiseigenaar en de medebewoners van op de hoogte, of het houden van een hond veroorloofd is. Reken er niet op, dat men de hond wel zal aanvaarden als hij er eenmaal is. Het dient voor u vanzelfsprekend te zijn, dat u een kleine hond zult verkiezen, als u slechts over een etagewoning zonder tuin beschikt.

Het bezit van een hond brengt zeer veel vreugde met zich mede. Wie voor de nadelen een oplossing weet te vinden, wil nooit meer zonder hond leven. Het grenzeloze vertrouwen, de overgave en het voortdurend streven het de baas naar de zin te maken, zijn eigenschappen die wij in het menselijk bestaan dikwijls missen. De hond biedt ze ons, zonder iets terug te eisen.