Make your own free website on Tripod.com

Couperen bij Bobtail en Welsh Corgi Pembroke

Dadelijk na de geboorte (in de eerste drie levensdagen) moeten de staarten door de dierenarts pijnloos, vlak bij de aanzet, worden weggenomen. Veel fokkers geven er de voorkeur aan, de eerste wervel te laten, daar de wond dan kleiner is en sneller heelt. Meer mag in geen geval gelaten worden; stompen, zoals bij de Spaniel of de Boxer, zijn ongewenst.