Make your own free website on Tripod.com

De aankoop

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Emmalaan 16 te Amsterdam zal u de adressen van de verschillende rasverenigingen verstrekken, die u verder kunnen verwijzen naar betrouwbare fokkers.

Collie- en Sheltie-fokkers zullen overal te vinden zijn. Meestal heeft de fokker beide rassen. De aankoop van een Bearded Collie, Kortharige Cellie of Corgi zal wat meer moeilijkheden opleveren. Ziet u niet op tegen een wat langere tocht en laat nooit een hond bij u 'thuisbezorgen'. Wie prijs op het bijzondere stelt, moet daartegenover ook bereid zijn, lang te zoeken en een reis op de koop toe nemen. Dikwijls is het noodzakelijk, zich voor een aanstaand nest vroegtijdig te laten inschrijven. Laat u niet ontmoedigen, wacht! Bobtails zijn inmiddels reeds makkelijker te vinden, hoewel lang niet zo licht als Collies en Shelties.

Vr het bezoek aan de fkker dient u zich met de standaard van het door u gekozen ras vertrouwd te maken, om enigszins te weten, wat belangrijk is. Nog beter is het, als u iemand meeneemt die verstand heeft van het ras en u bij uw keuze terzijde kan staan.

De fokker moet u persoonlijk aanstaan, hij moet een uitgesproken hondevriend zijn. Alle honden in de kennel moeten blij zijn als hij komt en om zijn liefkozingen wedijveren. Als de honden tegenover u terughoudend zijn, neemt u dat dan niet kwalijk, u wilt ook niet, dat uw hond iedere vreemdeling stormachtig begroet. Jonge honden echter moeten zich ook ten opzichte van vreemden vol vertrouwen en vriendelijk gedragen. In geen geval behoort een hond angstig voor u terug te deinzen. Krijgt u de indruk, dat in een kennel - al is hij noch zo bekend - meerdere dieren voorkomen, die schuw en nerveus of zelfs bijterig zijn, dan kunt u beter van de koop afzien. Door verzekeringen van de fokker, dat karakterfouten van zijn honden zouden zijn veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vervoer bij het importeren, behandeling bij de vorige eigenaar, enz. enz., moet u zich niet laten overreden. Zijn de honden goed en merkt u, dat de fokker niet bereid is tot compromissen wat betreft het voorrang verlenen aan tentoonstellingssuccessen ten koste van karaktereigenschappen, dan kunt u in deze kennel een goede kameraad aantreffen.

De moederhond mag noch schuw noch nerveus zijn, en moet enige goede beoordelingen op tentoonstellingen op haar naam hebben staan. De fokker moet u precies k-tinnen verklaren, waarom hij een bepaalde reu als partner voor zijn teef gekozen heeft. Daaruit blijkt zijn instelling ten opzichte van het fokken. Laat u zich het adres van de eigenaar van de reu geven, opdat u eventueel ook de vaderhond van uw pup kunt gaan zien.

Alle dieren in de kennel, ook de oudere, moeten er goed verzorgd uitzien en goed zijn ondergebracht; de kennels moeten ruim en schoon zijn en de honden moeten de indruk wekken, het naar hun zin te hebben.

Als u nu voor het nest staat, dan zal het u zwaar te moede worden. Welk hondje zult u kiezen? Hebt u het voornemen, later met uw hond naar tentoonstellingen te gaan of met hem te fokken, dan doet u er goed aan, dit de fokker mede te delen. Hij zal dan naar beste weten een mooie, goede pup voor u uitzoeken. Hij kan niet garanderen hoe de hond zal worden, maar hij kan u wel de beste uit het nest geven.

De pups moeten gezond en monter zijn, er goed gevoed en goed onderhouden uitzien. De oogjes moeten glanzen, uit neus en ogen mag geen vocht lopen. Bij de Collie en de Sheltie moet het vachtje er als dikke pluche uitzien, waaruit de lange dekharen vooruitsteken. Bij blue-merle pups let u op zo klein mogelijke, gelijkmatig verdeelde zwarte vlekken en een licht zilvergrijze grondkleur. Een vuilgrijze kleur kan lichter worden, dat is echter niet zeker.

De pups moeten vrolijk met elkaar spelen en vriendelijk zijn. Zoekt u een krachtig, brutaal, vrijmoedig pupje uit, dat zich tegenover zijn nestgenoten kan laten gelden. Neem nooit het angstige, kleine benjaminnetje, als u prijs stelt op een echte hondepersoonlijkheid.

De fokker tekent met u een koopcontract en overhandigt u de stamboom. Als hij deze niet bij de hand heeft, dan vraagt u om een schriftelijke verklaring, dat hij het nest bij de Raad van Beheer heeft aangemeld. Als hij voor alle formaliteiten heeft gezorgd, zal de fokker wat dit betreft gaarne aan uw verzoek voldoen.

Ten einde uw vreugde als nieuwbakken hondebezitter veilig te stellen, moet u zich terstond tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden verzekeren. Ook de kleinste hond kan ongelukken veroorzaken, die u en uw gezin jarenlange ellende kunnen bezorgen. Vergeet u ook de hondebelasting niet!