Make your own free website on Tripod.com

De Amerikaanse Collie

Samen met Engelse immigranten kwamen ook voorouders van de Collie naar de Nieuwe Wereld. Toen men in Engeland begon met het oog op tentoonstellingen te fokken, ontstond ook belangstelling bij Amerikaanse hondevrienden. Geleidelijk ontwikkelde de Collie zich in Amerika tot een zelfstandig ras, daar men grotere, krachtiger honden met een robuuster aard wenste. De rassenstandaard is uitvoeriger dan de Engelse en onderscheidt zich in hoofdzaak wat betreft de gegevens voor maat en gewicht, waarbij het verschil in gewicht groter is. De Amerikaanse standaard staat daarenboven het fokken van witte Collies toe, die vroeger ook in Engeland voorkwamen. Deze witte Collies hebben niets uitstaande met de witten uit blue-merle paringen en tonen geen tekortkomingen die op de kleur terug te voeren zouden zijn. Zij moeten gele of driekleurige aftekeningen aan het hoofd hebben.

In Amerika behoort de Collie tot de meest geliefde honderassen, ook de Kortharige Collie komt daar zeer veel voor, vooral als blindegeleidehond.

Er zijn thans ook in Europa fokkers, die zich voor de Amerikaanse Collie interesseren, niet in de laatste plaats met het doel, vreemde bloedlijnen toe te voeren en er bestaan enkele fokkers die zich in het bijzonder op het fokken van dit ras toeleggen. Men dient daarop te letten als men een Collie koopt, daar men er rekening mee heeft te houden, dat pups van Amerikaanse afkomst groter, krachtiger en zelfbewuster worden.