Make your own free website on Tripod.com

De Bearded Collie

Over de afkomst van de Bearded Collie is weinig bekend. Naar zijn type behoort hij tot de langharige herdershonden wier wieg in Azi stond. Hij is zeer waarschijnlijk verwant aan de kleinere herdershond uit de Poolse laagvlakten, aangezien Schotse schaapherders in de 15e eeuw een reu en twee teven uit Polen hebben meegebracht.

In het begin van onze eeuw leek de Bearded Collie met uitsterven bedreigd. In 1944 verwierf Mrs G. 0. Willison bij toeval een bruine Bearded pup. Zij was zo verrukt van dit teefje, dat zij nakomelingen van haar wilde hebben. Zij vond echter pas in 1949 een passende reu. Daarmee begon de hergeboorte van een steeds mooier wordende Bearded Collie, die zich sinds een aantal jaren langzaam maar zeker in een groeiende belangstelling verheugt.

Zijn naam bearded, d.w.z. baardige Collie, ook verkort Beardie (uitgesproken. als 'bierdi'), heeft hij te danken aan zijn baard, die over zijn lippen en vooral van zijn kin afhangt.

Hij kan vele kleuren hebben: alle tinten grijs en bruin zijn toegestaan. De meeste grijze honden worden zwart geboren en worden pas als zij volwassen zijn grijs. Enkelen komen grijs ter wereld, en zijn later licht blauw-grijs. Blauwe, bruine en reekleurige Beardies zijn zeldzamer, daar deze kleuren recessief vererfd worden, d.w.z. slechts dan voorkomen, als deze erffactoren door beide ouders worden meegegeven.

Daar hij van oorsprong een werkhond is, vraagt de Beardie niet om zeer omslachtig onderhoud. Hij wordt noch getrimd, noch geschoren. In n opzicht stelt hij echter eisen: als actieve, levendige hond heeft hij behoefte aan veel beweging en bezigheid; in een grote stad voelt hij zich niet erg gelukkig.

De Beardie is lichamelijk robuust en bezit veel weerstandsvermogen, doch van aard is hij gevoelig. Hij is niet geschikt om alleen in een kennel te worden gehouden, slechts in nauw contact met 'zijn' mensen kan hij zich werkelijk ontplooien. Wie een originele, vriendelijke persoonlijkheid, een aanhankelijk, vrolijk temperament op prijs stelt en daarenboven waaksheid zonder overdreven scherpte wenst, vindt bij de Beardie alles wat hij zoekt.