Make your own free website on Tripod.com

De juiste leeftijd

Het meeste werk-, maar ook de grootste vreugde, bezorgt u een pup van 8-12 weken. Als vanzelf schiet hij volgens uw wensen in uw gezinsleven wortel. U kunt hem van stond af aan opvoeden, voeden en onderbrengen om hem een goede start voor zijn verdere leven te geven,

De eerste weken kosten zenuwen en geduld, tot het kleine kereltje zindelijk is en niet meer alles kapot bijt wat hem onder de messcherpe tandjes komt. Zoekt u oin bepaalde reden een ou dere hond, ook honden die tot nu toe in een kennel hebben geleefd, wennen betrekkelijk snel aan een intiem gezinsleven. Zij geven daaraan altijd de voorkeur, boven het bestaan in een kennel. Groeide de pup echter zonder enig contact met mensen in de kennel op en is hij* aan zijn kennelgenoten gewend, dan zou de overgang met grote moeilijkheden gepaard kunnen gaan. U moet erg goed opletten, hoe de verhouding van de hond tot de mensen is.

Ik heb veel honden meegemaakt, die uit grote kennels kwamen en buitengewoon goed aan hun nieuwe omgeving wenden, maar ook andere, die nooit het juiste contact met de mensen wisten te vinden. In leder geval moet u schriftelijk overeenkomen, dat u de bond terug kunt geven, als hij niet bij u kan wennen.