Make your own free website on Tripod.com

De Kortharige Collie

De Kortharige Collie is in Holland een zeldzaamheid. Wanneer hij in de literatuur wordt vermeld, dan is het summier. Daardoor is zijn bestaan veelal onbekend. Toch is hij juist aangewezen voor degenen die bezwaar hebben tegen lang haar en de daarmee verbonden verzorging. De rasstandaard voor de Kortharige Collie is eender als die voor de Langharige, met uitzondering van de beharing, die kort en dicht moet zijn.

Men vermoedt, dat de Kortharige Collie een enigszins andere oorsprong heeft dan de Langharige. Hij werd meer voor het drijven dan voor het hoeden van de kudden gebruikt. Daarvoor had men een hardere hond nodig, die nog minder eisen stelde, omdat het drijven van het vee van de afgelegen weilanden naar de drukke marktplaatsen met veel gevaren gepaard ging.

In een nest kwamen zowel lang- als kortharigen voor. Toen de langharige Collie in de mode raakte, gaf men de kortharigen weg, daar men zich niet eens de moeite gaf, deze groot te brengen. Zo scheidden zich de wegen; de Kortharige Collie bleef op de boerderijen en verrichtte zijn werk, de, Langharige Collie nam zijn intrek in voorname stadswoningen.

In landen, aan-gesloten bij de Fédération Cynologique Internationale is het kruisen van langharige met kortharige Collies niet toegestaan.

Bepaalde fokkers zijn van mening, dat de Kortharige Collie robuuster van aard is dan de Langharige, onvervalst, en dat hij zich zeer goed eigent om tot verdedigingshond te worden opgeleid.