Make your own free website on Tripod.com

De Shetland Sheepdog

De Sheltie behoort tot de kleine Britse Herdershonden en komt, zoals zijn naam aangeeft, van de Shetland Eilanden. Daar ontwikkelden zich onder uiterst harde levensomstandigheden dwergrunderen, -paarden (Shetland Ponies) en -schapen, die door kleine, taaie en wendbare honden werden gehoed.

Pas sinds 1840 kent men de kleine hond van de Shetland Eilanden beter. Ten einde zijn herderseigenschappen op te voeren, werd gekruist met Schotse Collies, zodat een zwakke gelijkenis met hen zou kunnen hebben bestaan. De doorbraak kwam, toen op de eilanden gestationeerde Britse soldaten deze kleine honden als geschenk voor hun familie op het Engelse vasteland meebrachten. Toen bleek, dat de kleine kereltjes als huishondjes aftrek vonden en goed verkocht werden, zagen de arme boeren daar een nieuwe bron van inkomsten in en kruisten hun honden met alle mogelijke kleine rassen om ze potsierlijker en voor de soldaten aantrekkelijker te maken. Van enig ras-type was nu geen sprake meer. Tot zegen van de kleine honden waren er echter fokkers, die het oorspronkelijke, Collieachtige type wisten te behouden en te vervolmaken.

Shelties zijn sober, robuust en zeer intelligent en zijn geweldig goede springers. Zij zijn waaks en ten opzichte van vreemden uitgesproken wantrouwend en gesloten. Hoewel zij steeds tot spelen en stoeien bereid zijn, werken zij in een kleine behuizing niet op de zenuwen van hun baas.

Vele fokkers van Collies hebben in Engeland de Sheltie leren kennen en zich aangetrokken gevoeld tot dit bekoorlijke ras, dat zij naast hun 'grote liefde' niet meer zouden willen missen.

Shelties worden eender als Collies verzorgd, zij zijn evenwel wegens hun maat eenvoudiger te houden. Wat bij de Collie over de tiporen werd gezegd, geldt ook voor de Sheltie.

De Sheltie komt in vele verschillende kleurvariŽteiten voor. De vererving van de kleuren onderscheidt zich tengevolge van de kruisingen met andere rassen van die van de Collie, met uitzondering van de blue-merle Sheltie, - voor hem gelden dezelfde regels als voor de Collie. De Sheltie is de ideale kleine gezelschapshond, hij loopt graag, heeft veel uithoudingsvermogen, is sober en maakt geen aanspraak op veel plaats. Ongetwijfeld zal hij in de toekomst steeds meer vrienden weten te veroveren en wellicht op een goede dag de Collie inhalen en misschien zelfs overvleugelen.